Recovery test – awaria pod kontrolą

recovery test odzyskiwanie danych

Recovery test inaczej test odtwarzania, to wymuszona awaria oprogramowania. Ma ona na celu sprawdzenie, czy odzyskiwanie danych zostało przeprowadzone prawidłowo.

Testów recovery nie myl z testami niezawodności, którymi próbuje się wykryć konkretny punkt czy moment, w którym występuje awaria.

Zasadniczo testy recovery wykonywane w celu sprawdzenia, jak szybko i na ile dokładnie można odzyskać dane w przypadku wszelkiego rodzaju awarii.

Testy symulują tryby awarii lub faktycznie powodują awarie w kontrolowanym środowisku. Weryfikowana jest zdolność systemu do ponownego uruchomienia operacji lub aplikacji po utracie integralności.

Testy weryfikują skuteczność odzyskiwania i stosowane procedury tworzenia kopii zapasowych. Pokazują też czy w przypadku awarii, czy integralność Twojej firmy zostanie przywrócona bez utraty danych, naruszeń bezpieczeństwa lub dotkliwych przestojów.

Jest ściśle powiązany z opracowanym systemem backupowym w Twojej firmie. Wszystkim co powoduje, że sprzęt i cała sieć IT w Twojej firmie jest przygotowana na wszelkiego rodzaju awarie i niespodzianki.

Najprostsze przykłady recovery test:

  1. Gdy komputer działa i uruchomione masz różne aplikacje, nagle uruchom ponownie komputer, a następnie sprawdź poprawność integralności danych aplikacji.
  2. Kiedy odbierane są dane z sieci, odłącz kabel połączeniowy. Po pewnym czasie ponownie podłącz kabel i przeanalizuj zdolność do dalszego odbierania danych od momentu, w którym zanikło połączenie sieciowe.
  3. Uruchom ponownie system, gdy przeglądarka ma określoną liczbę sesji. Następnie sprawdź, czy przeglądarka jest w stanie odzyskać je wszystkie.

Jeżeli wolisz żebyśmy jednak to my przeprowadzili u Ciebie recovery test, to daj nam znać.

Przed testowaniem ustalimy wymagania, aby określić, co powinno się zdarzyć w przypadku awarii i dopuszczalny czas naprawy.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest najważniejsze, a my potrafimy o nie zadbać. Razem stworzymy plan recovery test i wykonamy go przy użyciu wszystkich możliwych scenariuszy awarii. To co, dzwonisz do nas?