Administracja IT

administracja IT

Czy to ma coś wspólnego z administracją jako taką?

I tak i nie, bo Administrator IT (potocznie Admin) zajmuje się bowiem kompleksowym zarządzaniem, ale nie budynkami, ale sieciami komputerowymi. I jest to jednocześnie najczęstsza usługa świadczona w ramach outsoursingu IT.

Czuwa nad tym żeby można było wysłać maila, żeby maile trafiały do Ciebie i pracowników, żeby strony internetowe działały i żeby np. poszczególne oddziały firmy mogły przesyłać sobie dane.

Administracja IT diagnozuje sprzęt oraz zabezpiecza dane elektroniczne, a najważniejszym zadaniem Administratora IT jest zarządzanie serwerami.

Admin dba o bezpieczeństwo sieci i systemów monitorując je oraz zapewnienie ciągłości działania. Rozwiązuje problemy i udziela wsparcia technicznego. Admin koordynuje również pracę mniej doświadczonych kolegów.

Najkrócej mówiąc Administracja IT zajmuje się tym wszystkim czego zwykły zjadacz chleba nie ogarnia.

Co to takiego?

Ano, wszystkie te skróty i nazwy, które bardziej kojarzą się z filmem science fiction niż z normalnym życiem, a paradoksalnie to życie ułatwiają.

Administrator IT:

  • projektuje sieci
  • zarządza sieciami komputerowymi
  • usuwa awarie sieciowe
  • ogarnia routery, firewalle, IDS/IPS
  • zna się na zagadnieniach LAN/WAN
  • tworzy skrypty w Bashu/Perlu/Pythonie
  • umie czytać skrypty w języku angielskim
  • programuje
  • aktualizuje oprogramowanie

Administrator IT potrafi ogarnąć naprawdę duży kawałek tortu, ale ilość administratorów zależy od wielkości firmy. Może być jeden, a może być dwóch.

Ale może być też tak, że firma nie zatrudnia żadnego, bo taką usługę zleca zewnętrznej firmie. I tu przechodzimy ładnie do OUTSOURSINGU IT.